onsdag 5 november 2014

Kommentar till Bonheur

Bonheur och Fred Olsén Energy.
 
Mycket riktigt fick jag som jag förväntade mig anledning att revidera antagandet om VPA per omgående redan då FOE släppte sin kvartalsrapport och det blev genast tydligt att en djupdykning i FOE är helt nödvändig för att alls förstå intjäningsförutsättningarna i båda bolagen. Det visar sig att Borgny Dolphin´s Kontrakt redan var omförhandlat för upphörande i maj med Petrobas. Vilket hade varit lätt att hitta via FOE´s egen site om man hade gjort sig omaket att kolla igenom densamma vilket jag vid det tillfället ännu inte gjort. Borgny´s kontrakt tycks ha blivit avbrutet och jag har inte ännu lyckats hitta orsaken till beslutet.

Man beslutade sig för att skeppa hem plattformen och magasinera den och tvingades då att göra en värde nedskrivning på densamma om ~-290 miljoner NOK.  Jag har än så länge bara lyckats hitta uppgifter om kostnader För CRS kontroller och reparationer samt uppgraderingar på -2,7 miljarder NOK som alla ser ut att vara relaterade till årets verksamhet och nyinköp även om de kostnadsförs över tid. Fyra plattformar har varit inne för CRS genomgång/varvsvistelse under 2014 och således inte kunnat tjäna pengar emedan kostnader för personal och övrigt säkert rullat på som vanligt på enheterna och så borgnys nedmontering och magasinering ger halva flottan som inte har haft inkomster men väl kostnader under året. Det synes som om CRS kontrollen kan beräknas ta runt 3 månader normalt sett och betydligt längre om det görs uppgraderingar i samband med detta.  

Borgny´s framtid kan väl i bästa fall bara bokas som högst osäker och mera troligt som ett passerat kapitel, plattformen är tillverkad 1977 och har passerat bäst före datum och förväntad livstid många gånger om vilket troligen är orsaken till att den dömts ut med även om den uppgraderats och stora delar bytts ut efter vägen. Blir den någon gång satt i arbete igen så är det troligen till ett lågt dayrate pris kanske i rysk regi eller dylikt och är då att betrakta som en lycklig bonus blir min bedömning.
Bollsta Dolphin

Vad som är lite kittlande är att omsättningen på årsbasis med befintliga kontrakt av de två nybyggda Ultra Deep Water enheterna beräknas hamna på nära 1,9 miljarder årligen om man ser året som 261 arbetsdagar, skulle det räknas mot 365 dagar ger det dryga ~2,6 miljarder och är ännu osäker på hur många dagar om året det jobbas på plattformarna.

Man säkrade ett lån om 1,5 miljarder$  2012 på fem år som finansierade ansamlade krediter samt  Borrskeppet  Bolette Dolphin som nyligen levererades och i mitten på 2014 fick man ett nytt lån om 2 miljarder på 6 år som man använde för att betala för refinansieringen av det tidigare lånet på 1,5 miljarder när räntor och valutor nu är fördelaktiga, samt nya ännu olevererade UDW plattformen Bollsta Dolphin.

Än så länge är frågetecknen många och de uppgifter jag lyckats hitta är ännu för bristfälliga för att jag ska kunna skaffa mig en tillräkligt bra uppfattning för att kunna avgöra vad en rimlig intjäningsförmåga bör kunna landa på. Första tanken blir att titta närmare på EBITDA Jämförelser i olika perspektiv och helt lämna vinst/förlust perspektivet tills man kunnat avgöra bättre var break-even på enheterna ligger och hur stora avskrivningarna som ännu är utestående på varje enhet består utav. Det är för dagen öppet för ett ganska godtyckligt bollande med siffror för att få det resultat man önskar om man så skulle vilja och det säger mig inte mycket om marginaler och vinstutsikter ännu. Men denna gång törs jag inte gissa VPA jag ska försöka bena ut om kassaflöde till utdelning i samma storleks ordning rymms överhuvudtaget i varken FOE eller Bonheur .  Fortsättning följer....
Har någon några svar eller rättningar så välkomna att bidra!

2 kommentarer:

 1. Bra sammanfattning av läget! Jag har svårt att se hur 2015 skulle kunna bli lika surt som detta för framförallt FOE (indirekt BON). Som du skriver så har halva flottan varit under CRS samt att man i princip skeppat Borgny till kyrkogården.

  Intäkterna finns där kommande år så har de bara koll på utgiftssidan så ser jag stora chanser till fina vinster redan nästa år. Frågan är om marknaden vill ha mer framtidstro för att handla upp aktien.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, ja rullar det på som förväntat så ser 2015 ljust ut. Två av plattformarna ska in på sin 5 års CRS i första kvartalet 2015 men annars ser hela flottan(10 enheter) ut att generera pengar resten av året frånsett Bollsta som ska levereras i Q3 vilket bör borga för ett riktigt bra år för FOE.

   Radera