söndag 12 oktober 2014

Hög direktavkastning på Norsk sockel

Olja (Brent)
Platts Brent Dated 15 dagar Spot. Råolja från Nordsjön på Spot (med leverans om 15 dagar) i USD/Barrel.
Brentoljan har fallit tillbaka märkbart sista tiden och även om det är svårt att sia om framtiden så kan man spekulera i vart ett rimligt pris bör parkera sig, olja är ju trots allt en ändlig resurs. Baserat på grafen så bör ju viss stabilitet gå att hitta I intervallet 75-85$ någonstans och den ligger idag på 89$.
Det talar för att oljan troligen bottnar snart om historiska kurser kan antas ha en relevans för framtida utvecklingen. I slutet på senaste rejäla lågkonjunkturen (2009) var priset nere I 40$ som värst, som högst var priset uppe och vände snabbt på 145$ I slutet på juni 2008.

Efter oljeprisets fall 2009 styr OPEC prisutvecklingen hårdare och siktar på att hålla priset på en nivå runt 57 dollar per fat.  Kostnaderna för utvinning från djupvattenkällor gör att oljepriset måste ligga på mellan 60 till 70 dollar per fat för att verksamheten alls ska vara lönsam.

På internationell nivå förväntas oljebolagen att minska sina oljeinvesteringar med cirka 1 procent under 2014, efter att ha ökat med cirka 8 procent per år tidigare under 2000-talet, enligt en analys från DNB Bank. Nu ska tilläggas att det är många faktorer både kända och mindre kända samt upp och nergång I tillgången och efterfrågan som påverkar priset så det är ingalunda direkt säkra antaganden som kan göras på området.

Detta bör få samma påverkan på oljeserviceföretagen på norsk sockel. Dom är alla drabbade för dagen av en ganska låg värdering och medföljande fin direktavkastning. Det finns ett flertal som ger över 10% I direktavkastning och enstaka på ända upp till 30% direktavkastning. Många av dom har relativt låga P/E tal , även om det kan vara svårt att avgöra var en rimlig vinst bör bottna ur. Eventuellt investeringsantagande baseras således på att det kan vara dags att börja ackumulera en position med en del varje månad eller varje kvartal eller liknande.

Bolagen har dock flera typer av problematik som man inte skall blunda för. En av de största hämmarna på makrosidan är att oljebolagen dragit ner på investeringarna märkbart kommande året/åren med ljusning bortåt 2016 nånstans. Ett annat problem för bolagen är att flertalet har haft extraordinära marginaler vilka lockat konkurrenter att ta strid om inkomsterna och påtagligt utökat utbudet av dessa tjänster. Sen tillkommer oljemarknaden I stort som både gjort en del nya fynd samt möjlig gjort utvinning ur bl.a. skiffer och sand för att nämna några som tillsammans ökat utbudet emedan bilmarknad och global ekonomi gjort sitt bästa för att minska efterfrågan så risker saknas ingalunda.

Jag har på senare tid sett förslag på både Bonheur och Kvaerner på svenska bloggar för att nämna några, Bonheur är ett "maktbolag" för FOE och Ganger Rolf där pengar och ägande kan bedömas samlas vid problematik. Sektorn är av beskaffenhet att bedöma som cyklisk så svängningarna kan väntas bli ymniga skulle man härbergera längre perioder, så hög direktavkastning är i viss mån ett måste då man bör vara noga med att på relativt kort tid kunna räkna hem positionen för att på så vis ligga kvar med innehavet utan anskaffningsvärde så att säga så att perioder av obefintlig inkomst går att genomlida utan allt för hög stress om man inte har för avsikt att dansa ut och in ur innehavet så ofta.

Prosafe och Seadrill samt Awilco drilling är andra bolag på området och kan bara kontrakt på plattformar och boendestationer eller byggskepp och liknande säkras från 2016 och framåt för de enheter som så saknar kan vinsterna snabbt bli generösa för ett antal av bolagen på norsk sockel.
Bonheur
Bonheur ligger på historiskt låga nivåer inte ens vid nedgången 2009 var dom så lågt som idag.
Det verkar i viss mån ganska märkligt då utdelningen för 2013 var 7 NOK och väntas öka till 9 NOK 2014, 10 NOK 2015 enligt 4 traders och detsamma kan sägas om VPAn 12.62 Nok 2013; 17,81 2014 och 24,18 2015. Bara att se till det P/E som förväntas 5,26 för 2014 och 3,88 för 2015 estimerat vilket gör att man har svårigheter att följa tankegången på dagens aktiepris om ~93:-. För mig känns det som att man förväntar sig att alla verksamheter är på avveckling med den prissättningen. Mycket osäkerhet är utan tvekan inbakad i kursen. Det återstår att se hur mycket mer deprimerad MR Market kommer att bli och om det verkligen ligger någon sanning bakom hans förmodade tro om den totala avvecklingen av bolaget vilket jag har mycket svårt att tro på själv. Vad tror andra?


Kvaerner

Kvaerner har jag inte någon längre historia på och jag kan säga att intjäningen väntas dessutom falla från en VPA på 1,26 2014 till en på 1,08 NOK för kommande år, direktavkastningen verkar trots allt bli hög 1,24 NOK för 2014 vilket ger en direktavkastning på ~13% och samma nästa år mest troligt eftersom dom har som avsikt att försöka behålla en jämn utdelning så att investerare skall beredas möjligheten att övervintra. P/E ligger på 8,08 för 2014 och 9,40 för 2015 estimerat. Aktien stängde på 9,54 den 10 oktober 2014. Vid en första anblick inget förstahandsval i sektorn. vad tycker andra?

Prosafe

Prosafe sysslar med boenden för riggarbetare huvudsakligen aktien stängde som lägst på 17,10 NOK den 13/10 2008 dagens aktie pris ligger på ~35 NOK och har varit ända uppe på ~63 norska i slutet på 2007. VPA ska vara ökande kommande år enligt 4 traders, bolaget själva har tagit höjd för att man kanske kommer bli tvungen att minska utdelningen något på tillfällig basis.

Det verkar däremot som att man har för avsikt att hålla en jämn kvartalsvis utdelning på upp till 75% av föregående års vinst enligt deras utdelnings policy som är ganska nyformulerad, att utbetalas med 0,16$ i kvartalet då VPA för 2013 låg på 0,85$ och 4 x .16 ger .64$ eller ungefär 4 NOK av nästan 6 NOK i VPA så ser det inte ut att finnas någon som helst anledning att sänka i år. Kommande 3 år väntas VPAn med början för 2014 bli -> 0.91$ ; 1.13$ ;1.26$ så även om man inte höjer  Utdelningen så borde utrymme finnas för att hålla kvar den vid 0.16$ per kvartal även framåt. Själv fick jag intrycket av att osäkerhet om framtiden (nya kontrakt) gjorde att ledningen valde att ta höjd för minskad utdelning, men att avsikten inte ännu är att behöva ta till så drastiska åtgärder. Direktavkastningen är på goda dryga ~11% för dagen.

Seadrill


Seadrill har en modern samling borr riggar om 47 st. varav 15 håller på att tillverkas vilket gör att deras finansierings situation förtjänar en djupare och mer kritisk genomgång innan investering(vilket jag inte ännu gjort). Dom har varit nere och stängt på 41,10 NOK som lägst i slutet på 2008 och var som högst uppe och stängde på 289 NOK i september 2013 för dagen står den i 148 NOK vilket är ungefär ~164 SEK.

Estimerade VPA-n kommande 3 år med början från 2014 är 7,38 $ 3,36 $ samt 3,82 $ det kommer enligt 4 traders ge en utdelning på 3,97$ 3,90$ samt 3,79$ för 2014,-15,-16. P/E för 2014-15 ligger på 3,10 respektive 6,80. Direktavkastningen blir således 17,4% samt 17,1% för dessa år emot dagens pris om estimeringarna av 4 traders skulle visa sig stämma.

Awilco Drilling
Awilco Drilling är en avknoppning från Arne Wilhelmssens konglomerat och verksamheten består utav att hyra ut 2 egna riggar och dela ut så mycket som möjligt till aktieägarna. Som lägst under första årets verksamhet så stängde aktien på 22 NOK. Högsta stängningen var i juli i år på 167 NOK.
Sista stängningen var 100 NOK bolaget har dockning och genomgång av ena riggen när ena kontraktet löper ut i slutet av 2015 och har idag inget nytt kontrakt efter varvsvistelsen. Det är ganska långt kvar tills dess att vigga efter kontrakt men med endast 2 riggar i verksamheten är bolaget känsligt för rep och underhåll på riggarna eller avsaknad av kontrakt. Bolaget delar ut 1,15$ per kvartal vilket ger mellan 7-7,30 NOK per kvartal beroende på valutan. Förväntad VPA kommande 3 år är 4,36$ 4,03$ samt 2,49$ med start 2014, Utdelningen väntas bli 4,50$, 3,37$ och 2,14$. Det ger en direktavkastning om dryga ~29% på årsbasis i år kontra ~22% 2015 och ~14% 2016 även utan nytt kontrakt på ena riggen.

Samtliga bolag har en hög direktavkastning, är oljepriset på väg att bottna ur där jag tror så kommer snart oljebolagens investeringar igång igen och då kommer samtliga bolag troligen att tjäna bra med pengar annars kan det bli en del bottennapp i sektorn utan tvekan. Har någon annan ytterligare tankar eller tips att bidra med?

3 kommentarer:

 1. Via Aker ASA får man en korg av bolag också. Mycket olja, men också en del annat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack ska kika på Aker, har dom med hög direktavkastning?

   Radera
  2. Ca 7% just nu har jag för mig.

   Radera