måndag 6 maj 2013

Hexpol


Klicka på bilden för förstoringHexpol är ett mycket trevligt välskött bolag som har 2 affärsområden varav Compounding är det område som drar in större delen av både försäljningen och rörelseresultatet, detta trots det faktum att båda delarna har relativt lika många anställda så är Försäljning och rörelseresultat bara ett knappt tionde av dukat bord i Engineered Products. Den lönsammaste halvan av bolaget tillverkar gummi och plastblandningar åt andra kunder i större bättre effektivare och snabbare produktion än dom kunnat göra själva och med patenterade receptblandningar, mesta av tillväxten är från förvärv sista tiden. Bolagets mål är att den organiska försäljningstillväxten ska uppgå till i genomsnitt 7-10 procent per år samt att rörelsemarginalen ska uppgå till i genomsnitt minst 8-10 procent per år under en konjunkturscyckel.

Över tid har man utklassat dessa mål hitintills. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är kassaflödena så bra att man utan tvekan kan finansiera uppköp av eventuella konkurenter på ett antal av marknaderna, det finns för dagen ett antal konkurenter till bolaget men man handlar upp ett efter ett i olika delar av världen. Man kan anta att det är den gällande planen med av flera orsaker, bl.a. påpekar man gärna förvärv och framhåller strategin i rapporterna samt att man har hållt utdelningar till den lägre delen av policy intervallet trots överkapitalisation i bolaget. Som vanligt gäller att bevaka pris för att bygga position när vinstmultiplen är aptitretande vid eventuella inköp. kommer själv att ha den under bevakning för att bygga position om och när priset blir rätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar