måndag 27 maj 2013

Apple

Klicka på bilden för förstoring


 Följande inlägg kommer att vara lite mera "flummigt" om Apple och möjlig framtid då det är svårt att skriva så mycket nytt som inte redan blivit präntat i text över hela nätet vid ett antal tillfällen så det inlägget saknar i källhänvisningar eller millimeterexakthet kanske det uppväger med i vision eller "Aha" tankar istället är förhoppningen, jag ämnar hålla det någorlunda kort med hänsyn till att det kanske är världens mest genomlysta bolag.

Apple känns som ett av världens mera missförstådda bolag på dagens nivåer tar man hänsyn till att bolaget är mer eller mindre skuldfritt med en kraftig överkapitalisering så handlas hela bolaget efter avdragen kassa till smått fantasimässiga PE-tal om man betänker att det är ett bolag som stadigt levererat växande vinster sedan milleniet byttes till 2 tusental sånär som på en obetydlig förlust 2001.

Totalavkastningen senaste decenniet har varit  ~2811% vilket ger nästan ~300% om året från 2003 och framåt med nuvarande likvida situation så kan man som ägare lätt tillgodoräkna sig nästan ~206$/aktie i totala tillgångar efter sista kvartalet och dryga ~140$/aktie ($~135,5miljarder)med utgifterna borträknade av dessa har man redan öronmärkt 63,5$ i återköpsprogrammet och ytterligare 12,2$/år i utdelning. Med kontanta medel kan man handla vilket som helst av följande bolag kontant om man skulle vilja. Visa, med ett börsvärde på 106 miljarder dollar, Cisco, med 112,13 miljarder dollar i börsvärde. Qualcomm, med 110.6 miljarder dollar i börsvärde, och chipleverantören Intel, med 104,58 miljarder i börsvärde med priser från årsskiftet.

Det som våra vänner i det Amerikanska trendvänliga investerarkollektivet ser ut att prisa in är inget kort om en total kollaps i verksamheten syns det mig, för att alls kunna rättfärdiga kurser på kring 450$/aktie så bör i princip hela Iphone verksamheten gå på grund och börja förlora pengar och fastna i den positionen åtskilliga år framöver. Och med den överlägsna intjäning man har haft på området igenom hela den tekniska revolutionen känns inte det scenariot som så värst troligt.

Kan man istället bara bibehålla dagens intjäning utan tillväxt så ger en kassaflödesanalys vid handen kring ~600$/aktie på bara kommande intjäningsförmåga. Är domedagsprofeternas och belackarnas Domslut skjutet från höften och kanske helt missat Bulls Eye skylten så börjar läget se minst sagt intressant ut, avståndet mellan oresonlig vansinnig skräck och glödande glittrande girighet är oftast inte så långt för människan så med bara minsta antydningar om att man hoppat i galen tunna kommer återtåget av innehaven ansamlas snabbare än en präriebrand i kvällsbris utan tvekan.

Kan man istället förvänta sig en tillväxt på kring 15-20% framöver som i Apples fall är blygsamt givet bara senaste tre årens medel tillväxt av vinsten per aktie på bortåt ~70% per år så kan man lätt finna siffror som stödjer PE-tal med premiumvärderingar i intervall omgärdande hela 20-talet givet återköp och utdelningarna som väntar runt hörnet i bolaget. En sak som tydligt framgår i graferna i bilden ovan är att affärsområdena som tappar lite gentemot första halvåret förra året Mac och Ipod utgör cirka en åttondel av omsättningen totalt alla övriga affärsområden ~87% av verksamheten ökar omsättningen med i genomsnitt kring ~20% första halvåret varav IPAD utmärker sig speciellt med nära ~30% bättre omsättning.

Orsakerna till analytikernas största rädslor syns ligga i direkt anslutning till marginalutvecklingen i de olika affärsområdena, detta är inte helt utan viss poäng dessvärre, det är helt rätt och riktigt att marginalen har fallit och en rimlig farhåga bör vara att fråga sig om WOW faktorn tappar glans eller om konkurrenterna börjar komma ikapp eller till och med ta över facklan i loppet, kanske dom bara börjar bli för många om budet, eller om lönsamheten håller på att fasas ut som kutym är i teknikintensiva bolag när tekniken mognat och börjar bli svårt att hävda utvecklingsorsaker till premiumpriserna i mognare produkter.

Men är det så enkelt då? vad säger övriga siffror? säljer man mindre enheter? går de mera inkomstbringande affärsområdena knackigt i omsättning och rörelseresultat? Har kvartalsresultaten börjat gå minus gentemot motsvarande året innan? Är utvecklingskostnader och arbetskapital på samma procentuella fördelning som tidigare eller går svaren att hitta i produktmixar eller omlägg av materialegenskaper i produktlinjerna eller kanske rent utav tillverkningsmetoder och maskinpark?

Apple har en uppsjö av samverkande problematiker som alla kommer fram till målsnöret i en nästan unison crescendo final senaste året. Man tittar på metallhöljen istället för plast "Adaptive Manufacturing" istället för traditionell framställning diverse legeringar och inbyggnationer av Authentecs fingeravtrycksläsare efter uppköp av hela bolaget året före samt övrigt säkerhetstänk man fick med på köpet av det bolaget som vid tillfället var ledande på sin marknad.

Capex har alltid traditionellt sett ökat kraftigt i samband med nya lanseringar och helt ny produktionslinje ofta på nya ställen med medföljande problematik av inlärning av personal och alla övriga inkörs problem som då är vanliga. Iphone 5 är större än 4:an så i stort sett hela produktionen var nödvändig att ställa om speciellt som man fortsatt att tillverka och sälja 4:orna som tidigare, S-modellerna brukar ha mindre lull-lull skillnader i form av högre prestanda som går att tillverka i samma linjer som sin tidigare namne. Bolaget reserverade dessutom en rejäl sudd som ytterligare sänkte marginalerna för att lägga locket lite på skriverierna i Kina att det var skillnad i garantiåtagandena mellan Kina och USA för att få sin största framtida marknad lite välvilligare. Utan att be Tim om att servera siffror på ett silverfat som bekräftar det hela kan man utan svårigheter se att mycket kostnader är av högst tillfällig karaktär utan att omsättningen har fallit tillbaka. Arbetskapitalet har legat kvar kring $20 miljarder om året trots att omsättningen har skalats upp betydande från ~$30 Miljarder 2008 till dagens ~$150 Miljarder.

I och med att 6:an troligen får fingerprint funktionen kan man anta att Apple sin vana trogen lanserar detta med en hel bukett av hårda och mjuka tekniska landvinningar och mervärdestjänster.  Själv kan jag se framför mig en uppsjö säkerhetstjänster som går att bygga på att användaren alltid har telefonen med sig och går att positionera bestämma identitet på ge access till spåra hålla reda på, följa upp, övervaka, ge premiumtjänster till särskilja och tusen andra högkvalitativa användningsområden som är extremt potentiellt inkomstbringande  och har möjligheten av att föra till bordet en nästan aldrig sinande ström av nya innovativa inkomstströmmar till bolaget. Därutöver har vi alla typer av betaltjänster och abonnemang eller biljettupplägg som faller sig naturliga med enkelheten av att med nummer, fingeravtryck samt ganska snart irisidentifikation/pin gör att man kan korsa 3 koefficienter utan att försvåra en "single sign on" för kunden.

ITV har liknande fördelar med spelkonsoller och angränsande användningsområden som potentiellt kan bygga mervärden med tiden, Tim visar stort intresse för Medieproduktioner, samt att det knappast skadar att det står Apple TVs på snart vartenda hotell och att hotellen nästan lyckats hypa interiören med att underblåsa det som hotellmervärde.

Samsung har nyligen lyckats överklaga patentintrång på IPAD tillverkning och genom att linda in maskinen i plast och vända på bitarna blivit godkända i bl.a. Tyskland så risken är stor att det kan bli prejudicerande Dom. Apple har dock ett ganska makabert försprång så utan egen mjukvara för att göra lika bra produkter ännu som är helt och hållet anpassade till hårdvaran har Samsung ytterligare broar att brygga för att nå samma hävstång, bolaget har dock en avgörande faktor som konkurransfördel emot Apples många konkurransfördelar och det är att bolaget tillverkar allt från skärmar till processorer i egen regi och således är vertikalt hårdvaru integrerade på ett annat sätt än Apple ännu är vilket kan göra bolaget till en fullvärdig konkurrent framöver om dom lyckas få en uthållig mjukvarulösning under eget paraply.

Risker.
Det saknas givetvis heller inte i Teknikbolag, bara några av de risker jag kort berörde ovan i form av frågor täcker ett antal frågeställningar som alltid är aktuella i teknik tunga branscher, och därtill är man tvungen snart att börja läsa Samsungs årsredovisningar med som Appleägare. Det är långt ifrån de enda risker i internationella storbolag dessvärre, det är allt från valuta till anställda till politiska och storpolitiska risker, så dom finns på alla håll i både mikro makro och på bolagsspecifik nivå.

En risk som är av den mjukare aspekten är givetvis om Tim klarar att växa in i rollen som Steve Jobs efterträdare med en genuin vilja att åstadkomma företagets bästa för att skapa teknik som underlättar livet för människor världen över eller om han mest intresserar sig för att höja lönen och klubba igenom enorma incitamentsprogram i aktier för sig själv och övriga ledningen. Att bara öka kostnader och be om ursäkt för undermåliga karttjänster eller klavertramp i Kina är lite tecken på att smörja kråset med ladugårdkängorna på i ett porslinsskåp i mitt tycke men det är ju trots allt första fulla året han har gjort som skeppets kapten i år så han kanske hinner mogna på sig lite.

Själv anser jag att det om risk skall tas är en bra strategi att exponera sig när det är en någorlunda billig prisbild på risken. Att köpa Apple för priser mellan 5-8 gånger vinsten sett med kassan avräknad i världens mest lönsammaste bolag en riktig kassako när det är långt ifrån säkert att tillväxten alls har minskat farten utan kanske tvärt om är på väg in i en helt ny era är en Gamble jag själv är villig att göra, i absolut sämsta fall kommer man ha gott om tid att kliva av tåget utan några större förluster i ett antal år framöver om man handlar på dessa nivåer och det är helt oaktat pengar som redan nu är klubbade att återföra till aktieägare fram till 2015.

Skall till slut runda av det hela med ett citat av Forrest Gump,

"Lieutenant Dan got me invested in some kind of fruit company. So then I got a call from him, saying we don’t have to worry about money no more. And I said, that’s good! One less thing."

Bara dom raderna har sedan ungdomen gjort att jag velat äga lite Apple, gissar att man är långt från ensam om det och när dom nu dessutom reas ut är det dags att ta position känner jag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar