tisdag 7 maj 2013

Vitec

Klicka på bilden för förstoring

 


Vitec är ett bolag som går från klarhet till klarhet sedan många år tillbaks vinsttillväxten har legat stadigt på i genomsnitt ~40,4% mellan 2003-2012 och omsättningstillväxten ~29,8% under samma tidsperiod. Sista kvartalsrapporten verkar ha dragit med sig en ström av gräshoppor som lämnar fältet efter att det är färdigätet på samma gång vilket för mig är helt oförklarligt.

Bolaget redovisade en omsättning i Q1 -13 på ~94,1m (93,2m) varav AO Mäklare utgjorde största delen om 48,6m(36,5m) en uppgång om ~12,1m sen året innan. Tillväxten beror till stor del på förvärvet av Midas i Norge Q3 förra året som vid förvärvskalkylen beräknades omsätta 10m per kvartal om ett årsresultat på 40m vilket man redan verkar överträffa om vi ska tro på att anpassningarna avtagit något i Affärsområdet, omsättningen i AO-et tyder på att midas bör ha växt med minst 20% och antagligen mer om omsättningen alls minskat i detta affärsområde.

(uppdatering) Det står inte specificerat i rapporten vilken av delarna som står för resultatförbättringen utan hela affärsområdet är redovisat i klump men i Lars uttalande antyder han att anpassningar avtagit samt att repetetiva inkomster ökat och han specificerar inte vilka affärsområden som drabbats i andra änden av gungbrädan utan uttalar sig generellt i frågan. Då jag vet att han svarar informellt på mera specifika frågeställningar i rapport presentationen vanligtvis så tar jag för givet att han specificerat detta då EP Access nu uttalar sig om att tillväxten inte var i Midas utan i den tidigare delen av affärsområdet som totalt växte med  ~6% i kvartalet med Midas exkluderat, själv hade jag inte tid att närvara denna gång. Detta glädjer mig ytterligare då jag vet att Midas brukar vara svaga i första kvartalet vilket innebär att AOet exklusive Midas rullade på i Q1 2013, kan de andra 3 kvartalen öka med liknande takt blir detta bra... (slut uppdatering).

AO Fastighet Låg i stort sett jämt i kvartalet med förra perioden i både omsättning och rörelseresultat. Man kan ju önska att området går att få tillväxt i igen om inte i sverige så kanske utomlands.

AO Media hade ett tapp på ~10,7m ner till nuvarande ~6,8m i omsättning för att man överlät konsultdelen i USA till The Berry Company  samt att påsken i sin helhet påverkade första kvartalet.
(gav 2 dagar mindre än förra året i kvartalet och kommer att bidra med 1 extra i kommande)
Den USA baserade konsultdelen har alltid dragits med ostabilt resultat så det är i det närmaste Vinst lös omsättning man gjort sig av med som hade potensial att gå dåligt emellanåt så det bör på det hela taget stabilisera resultaten i media mest. (Både bolaget The Berry Company och branchen gula sidorna företag har haft problematik sista åren.)

AO Energi fortsätter att imponera bara den organinska tillväxten var goda 12% i kvartalet och man förväntar sig att ytterligare en femtedel av deltagarna som deltog i senaste användarkonferensen också kommer teckna avtal i närtid.

Under året har man höjt satsningarna på bl.a den webb baserade lösningen som lanseras i slutet på året samt sagt upp 15 personer i AO Mäklare som kommer dra ner kostnaderna kraftigt med lön och arbetsgivaravgifter mm. man har även påbörjat nyförsäljningar på flera håll samt startat utveckling/anpassningar i Midas så om något bör resultatet förbättras högst väsentligt framöver och som grädde på moset får man 2,50:-/aktie i dagarna. (avstämningsdag för utdelning, tisdagen den 7 maj 2013)  Så med alla mått mätt ser bolaget lika starkt ut som alltid vilket man enkelt bör se så fort besparingarna börjar få genomslag och utvecklingskostnader klingar av framgent. Kikar man i bokföringen är det personalkostnader som ligger 3,5m över året innan (betydligt högre än min uppskattning) och det åtgärdar man med god marginal när avgångsvederlagen löper ut. Man bör heller inte glömma bort att verksamheten alltid varit lite säsongsbetonad med viss snedfördelning mellan kvartalen traditionellt som också fortsättningsvis kommer vara en faktor.

I ett antal år har vi alla hört om diverse små utmanare som ska bearbeta marknaden men vid en snabbkoll på dessa aktörer har dom ganska blygsamma omsättningar och verksamhet i många fler nischer än bara mäklarområdet så skulle dom utvecklas till en hotbild kommer Vitec utan tvekan att köpa ut dom från marknaden gissar jag. Bolaget har tittat ett längre tag på verksamheter i Danmark och har säkert påbörjat att utvärdera Finland vid det här laget sen är inte Estland, Lettland, Litauen så långt bort heller i nästa steg får man anta.

Med alla mått mätt ser det mycket aptitligt ut på nivåer runt PE12 och framstår närmast som ett fynd ur ett bolagsfundamentalt synsätt. Vid minsta antydan om ytterligare förvärv så finns det goda möjligheter att man överraskar på uppsidan, och givet förvärvshistoriken är det lilla inköpet av Midas på 10% av omsättningen förra året inte särkilt betungande.

4 kommentarer:

 1. Hur ser du på värderingen av Vitec i nuläget, är det fortfarande köpvärt kring 85 kr?

  Har du något motiverat pris på Vitec?

  /Mvh
  Oskar

  SvaraRadera
 2. Hej Oscar, Vitec är väldigt köpvärt själv hade jag mycket svårt att se anledningen till en ganska mastig ner handling i mitt tycke. Visst tappade man lite på intjäningen sista kvartalet men inget av omsättningen och att media var ett område med problematik som skulle fasas ut amerikanska delen på var ju ingen nyhet direkt. Vitecs huvudsakliga tillväxt har alltid legat i förvärvsdelen och det finns ännu många förvärvsobjekt så den delen är intakt om man kan växa mycket mer i mäklardelen i just Sverige är nog lite tveksamt möjligen kan man öka lönsamhet men tillväxt kan nog bara ske utomlands i den delen. De övriga delarna är ju mer skilda i det hänseendet, helst skulle jag personligen se att man försökte hitta nya nischer.

  Värderingen i Vitec ligger vanligen på PE12 och med den stabilitet dom visat borde den ligga betydligt över dom nivåerna, på nivåer som vi nu är på är PE tillbaka i den planhalvan igen och det finns väl inget idag som tyder på några lönsamhetstapp i övrigt såvitt jag kan se. Hoppas det var svar på frågan.

  SvaraRadera
 3. Tack för mycket givande rapportkommentar. Kursen steg ju rätt mkt månaden innan rapport, kanske därför den föll så mycket. Hursomhelst så blir nu nästa rapport än mer spännande.. Blir den bra (ungefär samma vinst som motsvarande period ifjol?), så börjar vi nog ticka uppemot 100 kr igen under hösten.

  SvaraRadera
 4. Vi har samma åsikt I den frågan båda två. Det finns en del I bladet ovan där jag jämför motsvarande kvartal per affärsområde som man bör hålla ett öga på för att avgöra hur det fortgår och ett PE-värde på mellan 16-18 tycker jag nog att man förtjänar som minst om tillväxten fortsätter I samma takt på årsbasis. Ska försöka hålla den uppdaterad någorlunda nära rapporterna.
  Mvh.

  SvaraRadera