lördag 4 maj 2013

Micronic Mydata

Klicka på bilden för förstoringHar efter förfrågan tittat lite närmare på Micronic Mydata, det första som slår en är att dom verkar ha en ofantlig omsättning på VDs i bolaget nästa fundering är om bolaget har stora svårigheter att få till en lönsam verksamhet över huvudtaget, nästan samtliga Värderingsmått ser minst sagt modfällande ut sett i ett lite längre perspektiv. Aktiepriset är bara en av sakerna som får en att bli lätt deprimerad tittar man på Eget kapital är det stadigt sjunkande med och Återbäring på Kapital(ROE) har väl bara ytterst chansartat tittat upp över ytan för att kippa efter luft ett par tillfällen sista åren och kassaflöde och vinst uppvisar en balansakt för att inte helt falla under nollan mer än över.

Året började med någorlunda prospekt men den höga kronkursen ihop med osäkerheter i konjunktursutsikter och investeringsvilja sätter sina spår för bolaget. Om man kan sälja en större mask så kan det tänkbart vara det som lyfter resultatet 2013 annars är det ännu ett år med resultat strax över eller kring nollan mest troligt med 98m aktier så krävs det nästan 10% av omsättningen i ren vinst för att komma upp i en kronas VPA så då blir det något trögrörligt. Totalt sett blir jag nog tvungen att bokföra det som att det krävs ett par års bevis på en stadig verksamhet med stigande vinst och en VD som inte säger upp sig till midsommar varje år innan man ens bör gå i närheten av bolaget med sina surt förvärvade för dagen finns det betydligt mer spännande bolag med bevisade resultat att bevaka.

Har man ett öga på bolaget de närmaste kvartalen och ser hur Lena Olving lyckas med att få båten på rätt köl kan det eventuellt bli ett intressant bolag men oftast har man inte brottom att ta plats i båten vid vändningar efter en lång tids kräftgång. Lenas höga befattningar i internationella bolag i olika delar av världen bör borga för en ärlig chans för bolaget ivarjefall så valet framstår som mycket välgrundat om någon kan få ordning på skutan så kanske det kan vara hon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar